Header

Nieuwsbrief december 2014

 

Beste leden van RVV,
 
Voor jullie ligt de nieuwsbrief van december 2014 met daarin onder andere een stukje van onze voorzitter, foto’s van onze beide kampioensteams en allerlei andere belangrijke zaken die momenteel spelen binnen onze vereniging. Veel leesplezier!
 
 

Van de voorzitter

Het nieuwe bestuur is bijna een jaar onderweg en heeft al heel wat taken voortvarend opgepakt. De coördinerende rol van het bestuur begint contouren te krijgen. Dat zien we onder andere terug in het zaalwachtschema. Het aanwijzen op naam blijkt een schot in de roos te zijn, het laat zien dat onze leden wel degelijk bereid zijn hun steentje bij te dragen. Dank daarvoor!
 
Na een aarzelend begin draait de competitie op volle toeren. Vooral de teamsamenstellingen leverde in aanvang wat sores op, dat moet volgend seizoen beter en eerder. De prestaties van onze damesteams zijn boven verwachting en dat is een aangename verrassing. Het nieuwe dames 4 is blij met de eerste setwinst van dit seizoen, hun inzet is er zeker niet minder om geweest! Ook de mannen en de jeugdteams draaien met wisselend succes goed mee. We hebben bij de jeugd zelfs een tweetal winterkampioenen mogen begroeten!
 
De ledenwerfactie is van start gegaan, het enthousiasme onder de kinderen is groot. Inmiddels zijn de eerste nieuwe jeugdleden aangemeld.  Het minitoernooi onder de bezielende leiding van Nardie Klinkenberg was een eclatant succes. Er wordt hard gewerkt in de vereniging.  Al met al mooie ontwikkelingen die de vereniging de komende jaren meer body en smoel zal gaan opleveren!  
 
Zorgelijk blijft de financiële situatie van de vereniging. Met klem verzoeken wij daarom nog niet betaalde contributie per omgaande te voldoen. Van dit soort gemakzucht  worden we niet vrolijk, de penningmeester voorop. Die heeft momenteel een bijna dagtaak aan het proberen te innen van contributie en dat kan niet de bedoeling zijn.
 
Tot slot wens ik u namens het bestuur fijne kerstdagen en een sportief maar bovenal gezond 2015 toe.
 
Bart van KruistumKampioenen

Voorzitter Bart noemde het hierboven al: we hebben twee kampioensteams in de vereniging! Nogmaals de hartelijke felicitaties aan de spelers, speelsters  en begeleiding van MC2 en JC1. Goed gedaan!! Helden moeten geëerd worden en dus werden beide teams in de bloemen en op de foto gezet. Zie hieronder de kampioenen, met boven JC1 en daaronder MC2.

 Bitterballentoernooi!!!!
 
Alle leden opgelet: In de kerstvakantie zijn er in principe geen trainingen, maar op 27 december aanstaande organiseert RVV voor alle leden vanaf de B-jeugd tot en met de recreanten een bitterballentoernooi. Deze derde kerstdag is een mooi gelegenheid even met elkaar te sparren. Het is de bedoeling om er een mixtoernooi van te maken. Voor 5 euro (inclusief de bitterballen uiteraard)per persoon ben je vanaf 14.00 uur welkom. Opgeven kan vanaf nu via pr@rvv-volleybal.nl. De teams worden ter plekke samengesteld. Daarna is het bitterballentijd.  

Zaalwachtschema

Aangezien het voorjaarsprogramma voor de jeugdcompetities nog niet bekend is, laat het zaalwachtschema van de tweede seizoenshelft nog even op zich wachten. Zodra het programma bekend is, wordt het schema gemaakt en op de mail en onze website gezet. Zorg dat de data met jouw naam erbij meteen in de agenda staan, zodat het het fluiten/tellen niet vergeet. Iedereen heeft zelf vast al wel een keer ervaren hoe vervelend het is als een scheidsrechter of teller niet op komt dagen.

Wedstrijdformulieren

Er zijn nog een aantal teams die grote moeite hebben met het (op tijd) inleveren van hun wedstrijdformulieren. Daarom nogmaals een oproep aan de aanvoerders, coaches en begeleiders om hier scherp op te zijn, met name na thuiswedstrijden. Het te laat invoeren van de uitslagen en bijbehorende setstanden levert namelijk een boete op van de bond. De formulieren dienen uiterlijk zaterdagavond ingeleverd te zijn bij Willy de Mooij (Meidoornstraat 12, Katwijk).

Vrienden van RVV

Aan het prachtige vriendenbord in de kantine van de Boorsmazaal prijken inmiddels vier vrienden. Een mooi begin, maar we hopen natuurlijk dat we er nog een stuk meer mogen begroeten! Ken of ben jij iemand die voor 100 euro per jaar Vriend van RVV wil worden, neem dan een formulier mee die bij het bord te vinden is.

Scheidsrechters nodig

Het is al een aantal keer benoemd in eerdere nieuwsbrieven en e-mails, maar tot nu toe heeft nog niemand binnen de vereniging zich aangemeld voor de cursus tot regioscheidsrechter. Dit is zorgelijk, aangezien er bij een bepaald spelniveau (zoals Heren 1 in de Promotieklasse) nu eenmaal iets meer wordt gevraagd van een vereniging. Bij onvoldoende geleverde punten (lees: gefloten wedstrijden door regioscheidsrechters van RVV, ook wel bekend als uitfluiters) kan de bond in het slechtste geval Heren 1 bijvoorbeeld terugtrekken uit de Promotieklasse. Dat zou natuurlijk een bijzonder slechte zaak zijn; voor Heren 1, voor het aanzien van de vereniging en vooral voor onze jonge talenten die dit niveau gewoon nodig hebben om te kunnen blijven groeien. Daarom nogmaals de dringende oproep: vind je fluiten leuk of wil je gewoon je steentje bijdragen, mail dan even naar pr@rvv-volleybal.nl en dan ontvang je meer informatie.

Kleintjes op de tribune

Als na de winterstop de competitie weer van start gaat, hopen alle teams natuurlijk op veel aanmoedigingen. Het is prachtig om te zien dat de tribunes bij de thuiswedstrijden van Heren 1 en Dames 1 eigenlijk altijd vol zijn. Dat wordt enorm op prijs gesteld en zorgt voor veel stimulans voor de teams om bijvoorbeeld net die ene bal nog wel van de grond te halen. Het wil echter nog wel eens gebeuren dat er een kleintje ‘ontsnapt’ en rondhobbelt in de zaal terwijl de wedstrijd bezig is. We moeten er niet aan denken wat kan gebeuren als bijvoorbeeld Ken van H1 een bal een keer keihard uit slaat er er loopt net een kleintje onder. Of dat libero Amber van Dames 1 een bal probeert te halen en met arm of knie een kind raakt. Het punt is waarschijnlijk duidelijk: let op de kleintjes tijdens de wedstrijden!

Tot zover de laatste nieuwsbrief van 2014. Wil je RVV-zaken bij het bestuur aankaarten of onderwerpen aandragen voor een volgende nieuwsbrief, dan kun je het beste even mailen naar secretaris Marijke van Schie: secretaris@rvv-volleybal.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur RVV

---