Header

Eindejaarsmixtoernooi

De afgelopen jaren kwam het er helaas niet van, maar we willen het mixtoernooi aan het eind van het kalenderjaar nieuw leven inblazen. Iedereen keek in het verleden altijd zeer positief terug op dit toernooi, want spelen met een van de cracks van Heren 1 of Dames 1: wie wil dat nou niet? Daarbij geldt uiteraard de regel dat de ballen met (aan)gepaste snelheid over net dienen te worden gespeeld. Te hard is punt kwijt, veel te hard het punt kwijt en een rondje na het toernooi.

Fanatisme en plezier zullen daarom op maandagavond 28 december vanaf 19.00 uur hand in hand gaan in de Boorsmazaal. En voor de gezelligheid tijdens en na het toernooi is de kantine van de Boors natuurlijk the place to be! Zet daarom een killblock voor 28 december in je agenda en zorg dat je erbij bent! In verband met de kosten die gemaakt moeten worden voor dit toernooi, wordt een kleine bijdrage van 5 euro per persoon gevraagd. Want we laten jullie natuurlijk niet op een houtje bijten deze avond.

---

Teamfoto's

Op www.rvv-volleybal.nl staan de nieuwe teamindelingen, maar de bijpassende teamfoto's ontbreken bij verreweg de meeste teams nog. Daarom hierbij een oproep aan alle aanvoerders, coaches en begeleiders om voorafgaand aan de eerstvolgende wedstrijd even een plaatje te schieten (kan gewoon met de smartphone)  en deze te mailen naar pr@rvv-volleybal.nl. Mocht de teamindeling niet helemaal kloppen, laat dit dan ook meteen even weten middels een begeleidende tekst bij de foto.

---

Sportief Coachen


Als volleybalvereniging hechten we aan goede en positieve training en coaching van onze spelers en speelsters, daarom is het goed dat ook de coaches zelf instructies krijgen over hoe ze zichzelf hierin kunnen verbeteren. Voor alle trainers en begeleiders organiseert RVV in het kader van het verenigingstraject van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) onder leiding van Ine Klosters twee avonden over 'Sportief coachen'.

Het gedrag van trainers en coaches is erg bepalend voor de sfeer binnen een vereniging. Een veilige sportomgeving waarin sporters zich optimaal ontwikkelen, creëer je niet door schreeuwend en scheldend langs de lijn te staan. Wel door rustig te blijven, een compliment te geven en te vertellen hoe het beter kan.

Om trainers, coaches en bestuurders te helpen een veilige sportomgeving te creëren is het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’ ontwikkeld. Het doel van dit traject is om binnen een vereniging te komen tot een gezamenlijke visie en afspraken over de begeleiding van sporters. Daarnaast leren trainers en coaches in twee bijeenkomsten de basisprincipes van ‘sportief coachen’. Dit door middel van discussies, praktijkopdrachten, presentaties en het bekijken van filmpjes.

Traject

Het traject bestaat uit twee bijeenkomsten voor het kader van de vereniging van 2,5 uur. Daaraan voorafgaand is een gesprek met de technische commissie en/of het bestuur. Daarin worden de wensen van de vereniging besproken en de invulling van de avonden. Ook worden praktische afspraken gemaakt over de organisatie en de uitnodiging van de trainers, coaches, begeleiders. Als afsluiting is er een evaluatiegesprek met het bestuur en worden vervolgstappen voor de vereniging besproken.

Het verenigingstraject is opgebouwd uit drie onderdelen:
- Structuur bieden: hoe doe ik dit als trainer, coach, begeleider?
- Begeleiden van sporters: wat is het effect van mijn handelen, manier van coachen, en hoe zorg ik voor effectieve begeleiding met behulp van positief coachen?
- Omgaan met de tegenpartij, ouders, toeschouwers en arbitrage: hoe geef ik zelf het goede voorbeeld en hoe spreek ik zo nodig betrokkenen aan op ongewenst gedrag

De doelen van het Sportief Coachen traject zijn:
- Bewustwording van de eigen rol: wat zijn mijn rollen als trainer, coach, begeleider?
- Wat is mijn verantwoordelijkheid?
- Inzicht krijgen in het effect van het eigen handelen: Wat roept mijn gedrag op?
- Is dit het effect wat ik voor ogen heb?

De twee bijeenkomsten staan gepland op maandag 11 januari en maandag 8 februari aanstaande, exacte tijden volgen nog.

---

Minitoernooi

 Vandaag (zaterdag) stond het minitoernooi van RVV op het programma in sporthal Rijnsoever. Zo'n 200 volleyballertjes werkten zich in het zweet voor de punten en dat was genieten geblazen voor de vele ouders en andere bezoekers, die met hun aanmoedigingen voor de juiste toernooisfeer zorgden. We kijken terug op een bijzonder geslaagd minitoernooi!