Header

Algemene ledenvergadering RVV

 

Beste leden van RVV,

Het seizoen is inmiddels afgesloten, maar we hebben nog 1 belangrijk moment voor de boeg en dat is natuurlijk de Algemene Ledenvergadering van komende woensdag om 21.00 uur. Aan bod komen onder meer enkele wisselingen in het bestuur en de contributies voor het komende seizoen. Dat gaat dus echt de gehele vereniging aan en we verwachten als bestuur dan ook een flinke opkomst. 

Voorafgaand aan de ALV kun je de notulen inzien. Hieronder staat de agenda, met daarbij het contributievoorstel voor 2018/2019.

Zorg dat je erbij bent, je bent in ieder geval hartelijk uitgenodigd!

Het bestuur

 

Datum : woensdag 16 mei a.s.
Tijdstip : 21.00-21.45
Plaats : Boorsmazaal

 

Agenda

1 Opening en vaststellen agenda

2 Vaststellen notulen ALV d.d. 11-10- 17

3 Bestuurszaken

Het bestuur draagt Aad Kraay voor als penningmeester.

4 Financiën

Voorstel contributies seizoen 18/19
Selectiespelers 18+ blijft € 320
Competitiespelers blijft € 280
Jeugdspelers 13 – 18 jaar (was €190,-) € 210
Mini’s > 9 jaar blijft € 155
Mini’s < 9 jaar blijft € 135
Recreanten blijft € 165

5 Strandvolleybaltoernooi

6 Technische zaken

7 Rondvraag

8 Sluiting

---
---
---

Sponsors

 

Verspreid door deze nieuwsbrief vindt u de logo's van deze sponsors, die inmiddels ook in de Boorsmazaal te bewonderen zijn met een prachtig sponsorbord en als vaste items zullen terugkeren in de nieuwsbrief. Meer weten over een van deze bedrijven? Klik op het logo en bekijk hun website. Bent u of kent iemand die ook geïnteresseerd is om sponsor te worden van RVV, neem dan voor meer informatie contact op via pr@rvv-volleybal.nl.

---
---
---
---
---