Header

Nieuwe wet AVG: wat doet RVV met jouw gegevens?

 

Beste RVV-leden,

Vanaf 25 mei (vandaag dus) treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Via deze wet wil Europa de gegevens van haar burgers beschermen tegen misbruik en
onrechtmatige verwerking. RVV wil jou informeren over welke gegevens zij van haar leden
heeft, waarom, en waar deze gegevens worden bewaard.

Vanaf het moment dat jij jezelf of je kind(eren) inschrijft bij onze volleybalvereniging, word je
toegevoegd aan de algemene ledenlijst. Deze lijst bevat voor elke lid de naam, achternaam,
adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, Nevobo-lidnummer en het
team waar ieder lid wordt ingedeeld. Deze gegevens bewaren we om de administratie te
kunnen doen voor de vereniging. Je moet denken aan de volgende doelen:
- Financiële administratie (via boekhoudpakket Snelstart)
- Ledenadministratie
- Teamindelingen voor senioren en jeugd
- Informeren van de leden via de nieuwsbrief

De gegevens over de leden worden alleen met de Nevobo gedeeld en nooit met sponsoren. Ook de Nevobo gebruikt deze gegevens uitsluitend voor administratieve doeleinden. Er zijn een aantal locaties waar de gegevens worden opgeslagen en dat zijn:
- Dropbox locatie voor de ledenlijst (toegang alleen mogelijk voor bestuursleden)
- Dropbox locatie voor teamindeling jeugd en mini’s (toegang alleen minicoördinatie en
jeugdcommissie)
- Websitebeheer (alleen e-mailadressen voor het versturen van de nieuwsbrief)
- Snelstart (alleen toegankelijk voor de penningmeester)

Je hebt als lid altijd het recht om in te zien welke gegevens over jou worden bewaard en om
deze gegevens te corrigeren. Je kunt je ook laten uitschrijven van de nieuwsbrieven. We
kunnen jouw gegevens helaas niet verwijderen uit de ledenlijst, omdat we deze nodig hebben
voor de ledenadministratie en de financiële administratie. We zullen uiteraard altijd proberen
om zo min mogelijk gegevens over jou te bewaren.

Toestemming gevraagd!

Om onze vereniging op een positieve manier te promoten, maken gebruik van teksten en foto's op onze website en op social media. We willen iedereen dan ook vragen om via deze link toestemming te geven voor het gebruik van foto's van jou en/of je kinderen. Alvast bedankt!

Wanneer je besluit om je (kinderen) uit te schrijven van de vereniging worden je gegevens aan
het einde van het lopende seizoen uit de ledenlijst verwijderd. Ook melden we je af bij de
Nevobo, met het verzoek of zij de gegevens ook uit hun administratie willen verwijderen. Je gegevens blijven wel bewaard in het financiële pakket in verband met de bewaarplicht voor administratieve doeleinden.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of tips kun je altijd
bellen, mailen of een van de bestuursleden aanspreken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van RVV

 

 

---
---
---

Sponsors

 

Verspreid door deze nieuwsbrief vindt u de logo's van deze sponsors, die inmiddels ook in de Boorsmazaal te bewonderen zijn met een prachtig sponsorbord en als vaste items zullen terugkeren in de nieuwsbrief. Meer weten over een van deze bedrijven? Klik op het logo en bekijk hun website. Bent u of kent iemand die ook geïnteresseerd is om sponsor te worden van RVV, neem dan voor meer informatie contact op via pr@rvv-volleybal.nl.

---
---
---
---
---