Algemene Ledenvergadering op 26 april

Beste leden van RVV,

Op woensdag 26 april om 19.30 uur is de Algemene Ledenvergadering. Plaats van handeling is de kantine van de Boorsmazaal. We rekenen zoals altijd op een grote opkomst.

Het bestuur

 

 

Agenda

1  Opening en vaststellen agenda

2  Vaststellen notulen ALV d.d. 28-09-16

3  Financiën

Financiële stand van zaken

Voorstel contributies seizoen 17/18

Mini’s <9 jr  €135 -€135; Mini’s>9 jr  €135-€155 ; jeugd vanaf 12 jr. €170-€190; recreanten €150-€165; senioren  €270-€280; D1/H1 € 290- €320

4 Wijziging opzet PB toernooi

Na 34 jaren is door minder wordende animo het Pater Buis toernooi aan vernieuwing toe, het voorstel  voor het volgende seizoen is een opzet in een mix van zaal en beach in een poule-indeling met een dubbele competitie ,met op strand 4 tegen 4. De wedstrijden te verspelen op het strand  bij de KBS en in de Boorsmazaal. Doelgroepen: recreanten, bedrijven, volleybal /sportverenigingen. Deze nieuwe opzet heeft alleen kans van slagen als een breed gevormde toernooicommissie zich aanmeldt. Het toernooi  te houden in de periode half mei/eind juni. De nieuwe opzet dient bovenal kwaliteit  uit te stralen.

5 Technische Zaken

   Ard de Mooy cs is bereid gevonden de teamsamenstellingen seizoen 17/18 vorm te geven, de stand van zaken

6 Rondvraag

7 Sluiting

 

NB. Relevante stukken liggen staande de vergadering ter inzage of zijn op te vragen bij de secretaris.

Reactie niet mogelijk.