Algemene Ledenvergadering op 28 april

Beste allemaal,

Op dinsdag 28 april om 19.30 uur staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorjaar 2015 gepland! Houd hier alvast rekening mee in de agenda's.

ALGEMENE LEDENVERGADERING RVV
Datum   : dinsdag 28 april a.s.
Tijdstip  : 19.30-20.30
Plaats     : Boorsmazaal

Agenda
1  Opening en vaststellen agenda
2  Vaststellen notulen ALV d.d. 14-10-14
3  Herziening HH reglement
3  Financiën
Berichten van de penningmeester
Contributies seizoen 2015-2016
4 Vaststellen boetereglement
5 Technische zaken
Jeugdopleiding, teamsamenstellingen, wedstrijdkalender 2015/2016 etc.
6 Rondvraag
7 Sluiting

We rekenen op eenieders komst!

Bestuur RVV

Reactie niet mogelijk.