ALGEMENE LEDENVERGADERING RVV

Datum    : woensdag 11 oktober 2017

Tijdstip  : 20.30 tot 21.30 uur

Plaats     : kantine Boorsmazaal

 

Agenda

1  Opening en vaststellen agenda

2  Vaststellen notulen ALV d.d. 26-04-17

3  Financiën

4  Bestuursperikelen

5  Wijziging opzet Pater Buis toernooi

6 Technische Zaken

7 Rondvraag

8 Sluiting

 

  1. Relevante stukken liggen staande de vergadering ter inzage of zijn op te vragen bij secretaris Marijke van Schie: vanschietjes1@gmail.com

Reactie niet mogelijk.