ALGEMENE LEDENVERGADERING RVV

ALGEMENE LEDENVERGADERING RVV

Datum : woensdag 16 mei a.s.
Tijdstip : 21.00-21.45
Plaats : Boorsmazaal

Agenda
1 Opening en vaststellen agenda
2 Vaststellen notulen ALV d.d. 11-10- 17
3 Bestuurszaken
4 Financiën
5 Strandvolleybaltoernooi
6 Technische zaken
7 Rondvraag
8 Sluiting

Reactie niet mogelijk.