Gegevens

Algemeen Bestuur

Voorzitter

Bart van Kruistum

voorzitter@rvv-volleybal.nl

Penningmeester

Amber Ouweneel

penningmeester@rvv-volleybal.nl

Secretaris

Marijke van Schie

secretaris@rvv-volleybal.nl

 

Rekeningnummer

 

Rabobank: NL75RABO0364615788

t.n.v. Penningmeester RVV

Secretariaat

Rijnwijker Volleybal Vereniging

Valkenhorst 17

2235 BX Valkenburg

Sectoren

Arbitrage

Gert Klok

pr@rvv-volleybal.nl

Competitie

Miriam van Duijn

wedsec@rvv-volleybal.nl

Evenementen

Jan Verheij

evenementen@rvv-volleybal.nl

Kantinebeheer

Kees van Delft, Rob de Groot,

Theo van der Spijk.

kantine@rvv-volleybal.nl

Leden

Christina van Rhijn

ledenadministratie@rvv-volleybal.nl

Materiaalbeheer

Rob de Groot

materiaal@rvv-volleybal.nl

Ontwikkeling junioren

Marc van Beelen,

Paola Zizola

jc@rvv-volleybal.nl

Public Relations

Gert Klok

pr@rvv-volleybal.nl

Ontwikkeling senioren (TC)

 

 

Recreanten

Kees van Delft

recreanten@rvv-volleybal.nl

Toernooien

Ard de Mooij/Jan Verheij

toernooi@rvv-volleybal.nl

Vertrouwenspersoon

Leendert Vis

vertrouwen@rvv-volleybal.nl

Coördinatoren junioren

Coördinator Mini’s

Nardie Klinkenberg

nardie@rvv-volleybal.nl

Coördinator C-jeugd

 

Coördinator A-/B-jeugd

Ard de Mooij

ard@rvv-volleybal.nl

Contributie

Categorie Kosten
Mini: t/m 12 jaar €135,- per seizoen
Jeugd: 13 t/m 18 jaar €170,- per seizoen
Selectie H1/D1
€290,- per seizoen
Senior: 19 jaar en ouder €270,- per seizoen
Recreant €150,- per seizoen
T-shirt bijdrage: €15,- per seizoen (€10,- voor mini’s)
Peildatum: 1 oktober 2015