Trainingsschema en teamindeling

Beste leden van RVV,

Hierbij ontvangen jullie het trainingsschema dat in ieder geval tijdens de voorbereiding op het seizoen 2015/2016 wordt gehanteerd. Er zouden dus nog wijzigingen kunnen plaatsvinden, maar dat ligt niet in de lijn der verwachting.

De teamindeling is inmiddels ook zo goed als rond. Er zijn alleen nog wat vraagtekens bij de definitieve invulling van Dames 2 en Dames 3 en Heren 2 en Heren 3, maar verder zal ook hierbij niet zoveel meer veranderen.

Beide bestanden zijn ook op onze website te vinden onder het kopje ‘Belangrijke zaken’.

We wensen iedereen hierbij een goede voorbereiding en uiteraard veel plezier en overwinningen toe voor het nieuwe seizoen!

Bestuur RVV

NOOT: Bij besluit van de ALV van 28 april j.l. dient de contributienota voor aanvang van het nieuwe seizoen volledig te zijn betaald. Mensen die nog niet hebben betaald, wordt daarom nadrukkelijk verzocht dit zo snel mogelijk alsnog te doen.

Reactie niet mogelijk.