Uitnodiging Algemene Ledenvergadering RVV

 

Het bestuur nodigt alle leden uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 2 juni 2020. Ook de ouders/verzorgers van de jeugdleden zijn van harte welkom. Uiteraard worden de corona maatregelen in acht genomen. Om die reden willen we je vragen om je voor 29 mei aan te melden door een mail te sturen naar secretaris@rvv-volleybal.nl, hierbij graag vermelden of je live aanwezig wil zijn of via de livestream verbonden wilt worden. Zo kunnen we inventariseren of er een livestream nodig is en de informatie verstrekken waar die te vinden is.

Ontvangst: 19:30 uur
Aanvang: 19:45 uur
Locatie: Kantine Boorsmazaal
Aanmelden: secretaris@rvv-volleybal.nl voor 29 mei!!

Agenda
1. Opening vergadering
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen vorige ALV 28-01-2020
5. Boetereglement
6. Huishoudelijk reglement
7. Contributie
8. Rondvraag
9. Sluiting vergadering

INGEKOMEN STUKKEN/MEDEDELINGEN KUNNEN DOOR DE LEDEN (EN/OF OUDERS/VERZORGERS) TOT EN MET 26 MEI AS. WORDEN INGEDIEND BIJ DE SECRETARIS VIA SECRETARIS@RVV-VOLLEYBAL.NL

bijlagen bij deze uitnodiging:

http://rvv-volleybal.nl/20200602-alv-uitnodiging/

http://rvv-volleybal.nl/20200128-alv-notulen/

http://rvv-volleybal.nl/2021-boetereglement/

http://rvv-volleybal.nl/2021-huishoudelijk-reglement/

http://rvv-volleybal.nl/2021-contributie/

 

Reactie niet mogelijk.