Verdere beperkingen inzake Corona

PER 14 OKTOBER 2020 KOMEN (HELAAS) TOT NADER ORDER ALLE  COMPETITIE- EN OEFENWEDSTRIJDEN VAN SENIOREN TEAMS TE VERVALLEN.

Dat geldt voor alle senioren teams, dus zowel competitie- als recreanten teams. Wij willen hiermee onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het COVID-19 virus zo snel als mogelijk te kunnen stoppen en geven zo invulling aan de regels van onze overheid.

Voor de richtlijnen van de veiligheidsregio Hollands-midden kijk je op https://www.hollandsmiddenveilig.nl/ en https://www.vrhm.nl/

Reactie niet mogelijk.