Uitnodiging Algemene Ledenvergadering RVV

Geplaatst op: 31-01-2024


Op 21 februari 2024 om 20:00 uur

Het bestuur nodigt alle leden uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen.
Ook de ouders/verzorgers van de jeugdleden zijn van harte welkom.

We hopen velen van jullie te ontmoeten want zoals we in de socials vaak zeggen: #WijzijnRVV 💪🏼!

Ingekomen stukken/mededelingen kunnen door eenieder tot en met 19 februari worden ingediend bij de secretaris via secretaris@rvv-volleybal.nl.


Datum: woensdag 21 februari 2024
Tijd: 20:00 uur
Locatie: kantine Boorsmazaal

Agenda:

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen vorige ALV (06-10-2021)
 5. Veranderingen in het bestuur
 6. Operationeel jaarverslag + doelen komend jaar
 7. Financieel jaarverslag + contributieverhoging
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Input vanuit de commissies
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering
Afbeelding

29-01-2021

Seizoen 19/20 eindigt met 4 kampioen schappen bij de senioren!

18-02-2024

NOJK avontuur C meisjes Habithuis RVV voorbij

17-02-2024

RVV dames wonnen vastberaden van DVC

04-02-2024

Habithuis RVV MC1 verliest nipt van koploper VELO MC1