Header

Nog even een reminder

Komende woensdag 28 september om 19.45 uur is de Algemene Ledenvergadering in de Boorsmazaal. Hierbij de agenda:

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Vaststellen notulen ALV d.d. 20-04-16
  3. Financiën

Financieel verslag over de boekjaren 2014 en 2015, toegelicht door Gijbertha Keijzer en Ron de Mooij.

Verslag van de kascommissie door Jan van Wolferen sr. en Marco Smeenk.

  1. Wijzigingen bestuurssamenstelling

Aftredend en niet herkiesbaar Gijbertha Keijzer, het bestuur draagt Amber Ouweneel voor als  penningmeester.

Aftredend en niet herkiesbaar Nardie Klinkenberg, het bestuur draagt Marc van Beelen voor als voorzitter JC.

Het bestuur draagt Paola Zizola voor als nieuw bestuurslid, daarmee is door het afscheid van Kees van Delft de vacante plaats in het bestuur ingevuld.

  1. Wijziging HH reglement

Te wijzigen en met ingang van seizoen 2016-2017 te corrigeren middels naheffing contributienota.

Artikel 2

De vereniging kent de volgende ledencategorieën:

mini’s in de leeftijd van 7 t/m12 jaar
jeugdleden in de leeftijd 13 t/m 18 jaar
competitie spelende senioren vanaf 19 jaar en ouder
recreatief spelende senioren vanaf 19 jaar en ouder

Artikel 2 gewijzigd

De vereniging kent de volgende ledencategorieën:

mini’s in de leeftijd van 7 t/m12 jaar
jeugdleden in de leeftijd 13 t/m 17 jaar
competitie spelende senioren vanaf 18 jaar en ouder
recreatief spelende senioren vanaf 18 jaar en ouder

  1. Technische Zaken
  2. Visie/doorkijk middellange termijn RVV
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

NB: Relevante stukken liggen staande de vergadering ter inzage of zijn op te vragen bij de secretaris.

Zaalwachtschema


Hierbij als reminder nog een keer het zaalwachtschema voor de eerste helft van het nieuwe seizoen 2016-2017. Het schema is ook op de website te vinden onder het kopje 'Belangrijke zaken'. De spelregels zijn niet veranderd: kun je niet, dan dien je zelf te ruilen met een teamgenoot of iemand anders binnen de vereniging. Geef deze wijziging ook even aan op het overzicht dat in de hal van de Boorsmazaal komt te hangen. Mocht je onverhoopt een wedstrijd moeten fluiten of tellen op het moment dat je zelf een wedstrijd hebt, laat het dan even weten via pr@rvv-volleybal.nl.

Verplicht spelregeltoets maken!

Een goede manier om te zorgen dat iedereen in ieder geval de basiskennis heeft van onze edele volleybalsport, is het verplicht stellen van het maken van de spelregeltoets op https://www.volleybalmasterz.nl. Hiervoor dien je even een account aan te maken, maar klik op de button 'Haal je spelregelbewijs' en het wijst zich allemaal vanzelf. We verwachten van al onze competitiespelende leden bij de senioren en de A- en B-junioren dat je deze toets op zeer korte termijn even maakt. Op de genoemde website worden alle spelregels in heldere taal uitgelegd en kun je in een aantal categorieën oefenvragen maken. Zo weet je ook meteen wat ongeveer het niveau van de toets is. Voor volleyballers en volleybalsters die competitie spelen mag deze toets geen probleem zijn. Mocht je onverhoopt toch de toets niet halen (je mag drie keer proberen), meld je dan even via pr@rvv-volleybal.nl. Dan helpen we je graag, want ook daar zijn we een vereniging voor: om elkaar te helpen. Voor de A- en B-junioren is er binnenkort een bijeenkomst waarin de spelregels worden toegelicht, zodat de toets helemaal geen problemen meer zal opleveren.

Heb je al een scheidsrechterscursus gevolgd of de spelregeltoets gemaakt, dan geldt deze verplichting uiteraard niet voor jou. Bij twijfel even mailen naar pr@rvv-volleybal.nl.

---
---
---

Sponsors

 

Verspreid door deze nieuwsbrief vindt u de logo's van deze sponsors, die inmiddels ook in de Boorsmazaal te bewonderen zijn met een prachtig sponsorbord en als vaste items zullen terugkeren in de nieuwsbrief. Meer weten over een van deze bedrijven? Klik op het logo en bekijk hun website. Bent u of kent iemand die ook geïnteresseerd is om sponsor te worden van RVV, neem dan voor meer informatie contact op via pr@rvv-volleybal.nl.

---
---
---
---
---