Header

Algemene Ledenvergadering

Komende woensdag 11 oktober om 20.30 uur is de Algemene Ledenvergadering in de Boorsmazaal. Hierbij de agenda:

 

1  Opening en vaststellen agenda

2  Vaststellen notulen ALV d.d. 26-04-17

3  Financiën

Vaststellen jaarrekening seizoen 2016/2017

Verslag kascommissie.

Verzoek decharge bestuur RVV

4  Bestuursperikelen

   Aftreden penningmeester Amber Ouweneel, functie vacant.

    jeugdcoördinator functie vacant

5  Wijziging opzet PB toernooi

Na 34 jaren is door minder wordende animo het Pater Buis toernooi aan vernieuwing toe, het voorstel  voor het volgende seizoen is een opzet in een mix van zaal en beach in een poule-indeling met een dubbele competitie met op strand 4 tegen 4. De wedstrijden te verspelen op het strand  bij Skuytevaert  en in de Boorsmazaal. Doelgroepen: recreanten, bedrijven, volleybal /sportverenigingen. Deze nieuwe opzet heeft alleen kans van slagen als een breed gevormde toernooicommissie zich aanmeldt. Het toernooi  te houden in de periode half mei/eind juni. De nieuwe opzet dient bovenal kwaliteit  uit te stralen. Indien er zich geen leden aanmelden voor de organisatie zal het toernooi worden afgeblazen. De financiële consequenties zijn evident.

6 Technische Zaken

7 Rondvraag

8 Sluiting

 

NB. Relevante stukken liggen staande de vergadering ter inzage of zijn op te vragen bij de secretaris, Marijke van Schie  vanschietjes1@gmail.com.

---
---
---

Sponsors

 

Verspreid door deze nieuwsbrief vindt u de logo's van deze sponsors, die inmiddels ook in de Boorsmazaal te bewonderen zijn met een prachtig sponsorbord en als vaste items zullen terugkeren in de nieuwsbrief. Meer weten over een van deze bedrijven? Klik op het logo en bekijk hun website. Bent u of kent iemand die ook geïnteresseerd is om sponsor te worden van RVV, neem dan voor meer informatie contact op via pr@rvv-volleybal.nl.

---
---
---
---
---